plnlenfrdeitrues

Ogłoszenia

Kolonie dla dzieci rolników

Wolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!   Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!! Gminne  Zrzeszenie Ludowe ...

24 czerwiec, 2019 | Wyświetleń:20

Czytaj

Apel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczego

14 czerwiec, 2019 | Wyświetleń:1071

Czytaj

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć uda...

07 czerwiec, 2019 | Wyświetleń:1363

Czytaj

Informacja dotycząca promieniowania UV

INFORMACJA NT. SKUTKÓW ZDROWOTNYCH NADMIERNEGO PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO (UV)   Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy...

07 czerwiec, 2019 | Wyświetleń:1370

Czytaj

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 509) zwołuję na dzień 18 czerwca 2019 r. (wtorek) IX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzin...

03 czerwiec, 2019 | Wyświetleń:1507

Czytaj

Informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020-2023

Informacja dodatkowa do ogłoszenia o ławnikach   W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 7 czerwca 2019r. (wpłynęło do tut. Urzędu 12 czerwca 2019r.) informujemy, że skorygowany zostały błędnie podany okres na jaki...

28 maj, 2019 | Wyświetleń:1895

Czytaj

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 maja 2019 r. (środa) VIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek ob...

21 maj, 2019 | Wyświetleń:2140

Czytaj

Informacja z Posterunku Policji w Zalewie

03 kwiecień, 2019 | Wyświetleń:4067

Czytaj

Kurs Opreatora Kombajnów Zbożowych

02 kwiecień, 2019 | Wyświetleń:3390

Czytaj

Dotacje na wymianę urządzeń grzewczych

28 marzec, 2019 | Wyświetleń:4264

Czytaj

Informacja- przerwa w dostawie wody

25 marzec, 2019 | Wyświetleń:4500

Czytaj

Informacja- kupuj świadomie

25 marzec, 2019 | Wyświetleń:4394

Czytaj

Ogłoszenie

22 marzec, 2019 | Wyświetleń:4718

Czytaj

Zaproszenie na VI Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2019 r. (środa) VI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obr...

19 marzec, 2019 | Wyświetleń:4885

Czytaj

Bezpłatne szkolenia i warsztaty

12 marzec, 2019 | Wyświetleń:5483

Czytaj

Bezpłatne szkolenia i warsztaty

12 marzec, 2019 | Wyświetleń:5368

Czytaj

Informacja Urzędu Skarbowego II

08 marzec, 2019 | Wyświetleń:5074

Czytaj

Informacja Urzędu Skarbowego.

08 marzec, 2019 | Wyświetleń:5150

Czytaj

Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 7 marca 2019r. (czwartek) V nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek ...

06 marzec, 2019 | Wyświetleń:5150

Czytaj