plnlenfrdeitrues

Ogłoszenia

Darmowa Pomoc Prawna

24 kwiecień, 2019 | Wyświetleń:54

Czytaj

Zaproszenie na VII Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2019r. (czwartek) VII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. ...

24 kwiecień, 2019 | Wyświetleń:68

Czytaj

Nie wypalaj traw

16 kwiecień, 2019 | Wyświetleń:507

Czytaj

Informacja- przerwa w dostawie wody

25 marzec, 2019 | Wyświetleń:1977

Czytaj

Informacja- kupuj świadomie

25 marzec, 2019 | Wyświetleń:1942

Czytaj

Ogłoszenie

22 marzec, 2019 | Wyświetleń:2114

Czytaj

Zaproszenie na VI Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2019 r. (środa) VI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obr...

19 marzec, 2019 | Wyświetleń:2438

Czytaj

Bezpłatne szkolenia i warsztaty

12 marzec, 2019 | Wyświetleń:3195

Czytaj

Bezpłatne szkolenia i warsztaty

12 marzec, 2019 | Wyświetleń:3195

Czytaj

Informacja Urzędu Skarbowego II

08 marzec, 2019 | Wyświetleń:3218

Czytaj

Informacja Urzędu Skarbowego.

08 marzec, 2019 | Wyświetleń:3252

Czytaj

Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 7 marca 2019r. (czwartek) V nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek ...

06 marzec, 2019 | Wyświetleń:3293

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkoln...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:3475

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:3483

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami prof...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:3458

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:3336

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z z...

28 luty, 2019 | Wyświetleń:3313

Czytaj

INFORMACJA- DOWODY OSOBISTE

26 luty, 2019 | Wyświetleń:3642

Czytaj

Informacja dot. obowiązku szczepienia psów

22 luty, 2019 | Wyświetleń:3561

Czytaj

Informacja Posterunku Policji w Zalewie

W okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku obiekt handlowy usytuowany w miejscowości Girgajny został objęty działaniami Policji w ramach „Planu Działania Priorytetowego”. Obiekt wskazany został jako miejsce zagrożone w Krajowej Mapie Zagrożeń Bez...

21 luty, 2019 | Wyświetleń:4012

Czytaj

Bezpłatne szkolenie dotyczące OZE

   

15 luty, 2019 | Wyświetleń:3604

Czytaj

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

07 luty, 2019 | Wyświetleń:4785

Czytaj