plnlenfrdeitrues

Ogłoszenia

Informacja Posterunku Policji w Zalewie

W okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku obiekt handlowy usytuowany w miejscowości Girgajny został objęty działaniami Policji w ramach „Planu Działania Priorytetowego”. Obiekt wskazany został jako miejsce zagrożone w Krajowej Mapie Zagrożeń Bez...

21 luty, 2019 | Wyświetleń:282

Czytaj

Bezpłatne szkolenie dotyczące OZE

   

15 luty, 2019 | Wyświetleń:671

Czytaj

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

07 luty, 2019 | Wyświetleń:2004

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy-działania o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organi...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:2261

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - lekkoatletyka

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekko...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:2249

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tenis stołowy

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenis...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:2303

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:1950

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sporty walki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki, zgodni...

06 luty, 2019 | Wyświetleń:2210

Czytaj

Bezpłatne szkolenie dla rolników

06 luty, 2019 | Wyświetleń:2231

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-piłka nożna

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki...

05 luty, 2019 | Wyświetleń:1883

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych-dofinansowanie wkładu własnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji poza...

05 luty, 2019 | Wyświetleń:1784

Czytaj

Zaproszenie na IV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 1 lutego 2019r. (piątek) IV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek ...

31 styczeń, 2019 | Wyświetleń:2397

Czytaj

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz...

31 styczeń, 2019 | Wyświetleń:2285

Czytaj

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej               OSTRZEGA  - oblodzenie  warmińsko-mazurskie ( wszystkie  powiaty)  od godziny 19:00 dnia 29.01.2019r. d...

29 styczeń, 2019 | Wyświetleń:2709

Czytaj

Informacja dotycząca stanu wody z wodociągu w Kupinie

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza wygaśniecie decyzji z 17.12.2018r. dotyczącej ponadnormatywnej ilośći bakterii grupy coli w wodzie do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kupinie.  

08 styczeń, 2019 | Wyświetleń:3810

Czytaj

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji dotyczy prowadzenia strony organizacji na Facebooku i skierowane jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.   Miejsce...

08 styczeń, 2019 | Wyświetleń:2538

Czytaj

Nieodpłatna pomoc prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA Nieodpłatna Pomoc Prawna NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: -        Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz p...

03 styczeń, 2019 | Wyświetleń:2962

Czytaj

Informacja dotycząca stanu wody z wodociągu w Kupinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie po przeanalizowaniu wyników  jakości wody z wodociagu w Kupinie, stwierdza warunkową przydatnosć wody do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy : części Zalewa (ul. Traug...

18 grudzień, 2018 | Wyświetleń:3997

Czytaj

Kampania profilaktyki uzależnień od środków psychaktywnych

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu ! To hasło kampanii profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych Nie daj się oszukać tym, którzy oferują „nowe narkotyki”, nazywane „dopalaczami”. Są one wyjątkowo niebezpieczne.Upośledzają funkcje...

17 grudzień, 2018 | Wyświetleń:3746

Czytaj

Zaproszenie na III zwyczajną Sesje Rady Ziejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek...

13 grudzień, 2018 | Wyświetleń:4166

Czytaj

Nabór na staż 6- miesięczny w Urzędzie Miejskim w Zalewie

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do podjęcia stażu w Urzędzie Miejskim w Zalewie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisko : technik administracji.   Termin staży: 2 stycznia...

11 grudzień, 2018 | Wyświetleń:4549

Czytaj

Ogłoszenie

Burmistrz Zalewa informuje, że obowiązuje zakaz rozwieszania plakatów, ogłoszeń i ulotek reklamowych w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym, w szczególności na pniach drzew. Wykorzystane w celu mocowania plakatów zszywki, pineski czy taś...

11 październik, 2018 | Wyświetleń:5159

Czytaj

Zaproszenia na LXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 września 2018r. (czwartek) LXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Po...

26 wrzesień, 2018 | Wyświetleń:6155

Czytaj

Informacja o naborze na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakr...

19 wrzesień, 2018 | Wyświetleń:6884

Czytaj

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie

 

12 wrzesień, 2018 | Wyświetleń:8008

Czytaj

Zaproszenie na szkolenia

Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" realizuje projekt odpowiadający na potrzebę wzmocnienia kompetencji kobiet wiejskich Krainy Kanału Elbląskie...

24 sierpień, 2018 | Wyświetleń:8173

Czytaj

KOMUNIKAT w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zalewo

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczys...

08 sierpień, 2018 | Wyświetleń:6932

Czytaj

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć uda...

05 lipiec, 2018 | Wyświetleń:8628

Czytaj

Informacja dotycząca promieniowania UV

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowo...

05 lipiec, 2018 | Wyświetleń:8489

Czytaj

Kampania dot. HIV i AIDS

Informacja prasowa #mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą W piątek 8 czerwca rusza nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, ...

08 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:9643

Czytaj

Powiatowe Zawody Szachowe w Lubawie

07 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:9442

Czytaj