plnlenfrdeitrues

Inwestycje w Gminie

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin

   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin” mająca na celu udostępnienie mieszka...

Czytaj

Nowe obiekty w Urowie i Girgajnach

W Urowie w powstało nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo” wykonano podbudowę pod wiatę z kostki brukowej, na której posadowiono wiatę rekreacyjną w technolog...

Czytaj

Podpisano umowę na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

      W dniu 10 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali umowę na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjneg...

Czytaj

Nowy punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie

W ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie pod tytułem "Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno”. Realizacja zadania obejmowała budowę dr...

Czytaj

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo

Prace inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Witoszewo są bliskie zakończenia. Zakres robót obejmuje regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonani...

Czytaj